ตั้งชื่อ สกุล

          ชื่อ   เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่เกิด จนกระทั่งหมดลมหายใจ การตั้งชื่อเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล เป็นที่นิยม ยกย่อง ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองกับชีวิตของเจ้าของชื่อเป็นหลัก ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ บ้างเรียก"ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ" หรือ "วิชานามลักษณ์" หรือ "นามศาสตร์" ซึ่งล้วนหมายถึงศาสตร์ที่นำมาประกอบเพื่อการตั้งชื่ออาจมีการให้หลักในการตั้งชื่อ หลายอย่าง เช่น
  • เลขศาสตร์ คำนึงถึงผลรวม ระหว่างชื่อและนามสกุลรวมกัน
  • ทักษา ตรวจดูอักษรเป็น กาลกิณี  บริวาร  มนตรี  ศรี  เดช  อายุ  มูละ หรือ อุตสาหะ
  • อายตนะ 6  มีอิทธิพลที่ส่งผลถึงเจ้าชะตา  และความรู้สึกของบุคคลรอบข้าง
  • มหาภูติ ใช้การคำนวณตามหลัก วัน เดือน ปี
  • ตุ๊กตาไขนาม เป็นโหราศาสตร์มอญ
  • ฤกษ์ การเปลี่ยนชื่อ สกุล

ชื่อและนามสกุลของเรา เมื่อถอดออกมาเป็นตัวเลขจะสามารถบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของเจ้าของชื่อและนามสกุลของคนนั้นได้ โดยการอ่านความหมายของ การตั้งชื่อส่วนใหญ่จะคำนึงถึงแต่เรื่องตัวอักษรของชื่อ คือ อักษรจะต้องมี เดช ศรี และมนตรี หลีกเลี่ยงตัวอักษรวรรคกาลกิณี และการตั้งชื่อจะต้องประกอบด้วยผลรวมของตัวเลขที่ถูกต้องเหมาะสม ถ้าตัวเลขที่อยู่ในชีวิตมีความสัมพันธ์กันก็จะส่งผลให้ชีวิตราบรื่น แต่เมื่อไรที่ตัวเลขขัดแย้ง ก็จะทำให้ชีวิตต้องพบแต่อุปสรรค ทั้งเรื่องงาน การเงิน และครอบครัว ถึงแม้ว่าจะเกิดมามีฤกษ์ดี วันดีก็ตาม ก็ไม่สามารถที่จะช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายๆ เพราะชื่อนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมเป็นกำลังในการผลักดันให้ชีวิตของเราผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่างง่ายดาย หรือมีคนช่วยสนับสนุนเรา นั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น